Verbinding      (2017) 


Verbinding is een project over privacy en voyeurisme. Op het internet zijn veel beveiligingscamera’s te vinden die slecht beveiligd zijn, doordat ze het standaard wachtwoord hebben, of met simpele wachtwoorden beveiligd zijn.  


Een zoektocht naar intimiteit via beveiligingscamera’s. Momenten van aanraking, momenten van rust, momenten die niet voor mijn ogen bestemd waren.

Mark