Ego        (2017)


Op Facebook stuitte ik op een pagina van een jonge vrouw die overleden was, maar haar Facebook pagina leefde nog steeds voort. Het werd een online herdenkingsplaats. Waar je vroeger misschien wel regelmatig naar het graf ging, schrijf je nu een bericht op Facebook of Instagram. Een project over de verschuiving van de offline naar de online wereld, waar de individualisering centraal staat.          
Mark